Sale
  • Lebaufil Sashiko Cotton Thread - Ecru

Lebaufil Sashiko Cotton Thread - Ecru

40m of 100% cotton embroidery thread, perfect for creating Sashiko designs.